donderdag 28 januari 2021

Online onderwijscafés voor ouders

 

Beste ouders
 
zolang er geen fysieke groepsactiviteiten kunnen doorgaan, organiseert Onderwijsambassadeurs Oostende online onderwijscafés voor ouders. Het schoolsysteem is complex voor anderstalige ouders. Daarom geven onze ambassadeurs heldere informatie in eigen taal. Ze informeren over het schoolsysteem in Vlaanderen, school –en studiekeuze, school en kosten, meertaligheid en vrije tijd.

Ouders kunnen gratis deelnemen zonder inschrijving door op de Zoomlink te klikken. Per maand zetten we een nieuw taalaanbod online.

Programma februari 2021         Facebookevents:         Activiteiten op website FMDO:       
Onderwijsambassadeurs is een project van FMDO vzw waar meertalige vrijwilligers na een opleiding over onderwijs in Vlaanderen hun kennis en ervaring doorgeven aan anderstalige ouders in hun eigen taal.
Meer info op https://www.fmdo.be/projecten/onderwijsambassadeurs.
 
Alvast bedankt!
Warme groeten,

Tine Dessein
Projectcoördinator Onderwijsambassadeurs Oostende
tine@fmdo.be

dinsdag 2 juni 2020

Opstart vanaf 4 juni

Beste ouders,

 

BETREFT : opstart vanaf 4 juni – algemene afspraken

 

Vanaf donderdag, 4 juni mogen alle kleuters terug starten en op vrijdag, 5 juni komen daar dan ook nog de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar bij.

Dit vergt een hele organisatie omdat we uiteindelijk toch nog een aantal veiligheidsmaatregelen dienen na te leven.

Graag deel ik jullie volgende zaken mee :

·         Er worden geen ouders toegelaten op school.  Alle leerlingen dienen afgezet te worden aan de poort.

·         Bij het binnengaan worden de handen van de leerlingen ontsmet, dit gebeurt een paar keer per dag, ook wanneer ze de school verlaten zullen we de handen ontsmetten.

·         Elke leerling blijft in de klasbubbel, dit wil zeggen dat alle leerlingen op school blijven eten, iedereen brengt een eigen lunchpakket mee.  Aangezien wij dit als school verplichten wordt er geen remgeld aangerekend.

·         Omdat elke leerling in zijn/haar bubbel dient te blijven,  organiseert de school geen voor-en naschoolse opvang.

·         Op woensdag is er geen les!, die dag hebben we nodig om alle lokalen grondig te ontsmetten (want sommige bubbels wisselen op donderdag van lokaal) en hebben de leerkrachten nodig om onderling te overleggen en eventueel bij te sturen waar nodig.

 

Indien uw kind zich ’s morgens niet goed voelt/koortsig is, gelieve uw kind NIET naar school te sturen.   Gelieve ook de school meteen te verwittigen.  Indien uw kind besmet is met het COVID-19 virus bent u verplicht om de school METEEN op de hoogte te brengen. Zieke kinderen worden ook direct naar huis gestuurd, wij kunnen/mogen geen zieke kinderen opvangen.

 

Lieve ouders, we kijken er naar uit om alle kinderen opnieuw te mogen begroeten, want we hebben ze gemist.  We doen onze uiterste best om alle kinderen terug mee te krijgen in het dagelijks lesgebeuren, we houden rekening met alle omstandigheden en we hopen oprecht dit schooljaar samen te kunnen afsluiten.

We danken jullie om het even van ons over te nemen en we zorgen met heel veel plezier terug voor uw kleine/grote kapoen.

 

Namens het team,

 

Muriel Julet

Directievrijdag 15 mei 2020

Welkom terug


Het is zover ...

Lieve ouders

Het is zover …

We zetten alles nog even op een rijtje..

Eerste leerjaar :          Onthaal om 8.20u aan de kleuterpoort (ingang Violierenlaan), poort sluit                                      om 8.35 zodat de leerkrachten tijdig kunnen starten.

                                    Einde van de lessen : elke dag om 16.00u (behalve op vrijdag, dan                                                  eindigen de lessen om 15.00u)

                                    ALLE kinderen eten op school, dus vergeet niet om boterhammetjes mee                                      te geven.  Om de veilige “bubbel” te behouden, gaan de kinderen NIET                                          naar huis om te eten. Er zal GEEN remgeld hiervoor aangerekend worden.

                                    Leerlingen worden om 16.00u terug afgehaald aan de kleuterpoort

 

Tweede leerjaar         Onthaal om 8.20u aan de ingang Schermplantenstraat (voordeur), de                                            kinderen mogen doorlopen naar de binnenspeelplaats, om 8.35                                                     vertrekken de leerkrachten naar de klas.

                                    Einde van de lessen : elke dag om 16.00u (behalve op vrijdag, dan                                                  eindigen de lessen om 15.00u)

                                    ALLE kinderen eten op school, dus vergeet niet om boterhammetjes mee                                      te geven.  Om de veilige “bubbel” te behouden, gaan de kinderen NIET                                          naar huis om te eten. Er zal GEEN remgeld hiervoor aangerekend worden

                                    Leerlingen worden afgehaald aan de ingang Schermplantenstraat (ouders                                     blijven buiten staan)

 

 

Zesde leerjaar             Leerlingen worden tussen 8.50 en 9.00u  verwacht via de                                                               Schermplantenstraat (voordeur) en mogen meteen naar boven naar de                                         klas.  Lessen beginnen om 9.00 !!

                                    Einde van de lessen : elke dag om 12.30u (ook op woensdag !)

 

Noodopvang             

Alle leerlingen (kleuter en lager) worden verwacht vanaf  8.20u aan de poort van het openbaar speelplein.  Deze poort sluit om 8.40

Leerlingen uit L3, L4 en L5 mogen meteen naar binnen (de leerkracht aan de poort zal wel zeggen naar welke klas )

Leerlingen uit L1 en L2 die naar de noodopvang gaan (omdat ze die dag geen les hebben) blijven even onder het afdak wachten verdeeld in twee “bubbels”

De kleuters mogen ook meteen naar binnen, zij worden eventjes opgevangen in de turnzaal (in 3 verschillende bubbels) om dan richting kleuterafdeling te vertrekken.

De noodopvang eindigt elke dag om 16.00u, behalve op vrijdag (15.00u) en op woensdag             (11.25u)

            Kinderen kunnen op een ander tijdstip opgehaald worden, elke ouder dient zich dan aan             te melden aan het onthaal (Schermplantenstraat, voordeur). 

            De kinderen die een ganse dag blijven gaan NIET over de middag naar huis.  Dus niet       vergeten om boterhammetjes mee te geven.

            De kinderen uit de lagere afdeling dienen hun schrift, werkboek of bundeltje mee te        hebben om hun taken in de klas te kunnen maken.  Indien mogelijk ook een tablet       meegeven.  

            De kinderen worden om 16.00 terug afgehaald aan de poort van het openbaar     speelplein.  Ouders wachten op het speelplein tot hun kind naar buiten komt.

 

Niet vergeten : Ouders die beroep doen op de noodopvang dienen een werkattest af te geven !

 

En om jullie al even in de sfeer te brengen 😊

https://youtu.be/BcDOX_yoO_g

Tot binnenkort !

 

Lieve groet,

Muriel Julet                                                                                                                                      

Directie

maandag 11 mei 2020

Opstart vanaf 15 mei

Lieve ouders

 

Binnenkort is het zover.

Op vrijdag 15 mei mogen de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar al eens een dagje naar school komen.

Dat het geen gewone dag zal zijn, is vanzelfsprekend. De leerkrachten staan al te popelen om de leerlingen terug te zien. Maar het is met gemengde gevoelens, want helaas zijn er leerlingen die nog niet naar school terug kunnen keren.

Concreet:

Het zesde leerjaar komt 4 halve dagen (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag EN uitzonderlijk op vrijdag 15 mei) naar school.

Let op ! De leerlingen van L6 starten om 9.00u. en eindigen elke dag om 12.30u. !!

Ingang Schermplantenstraat.

 

Het eerste en tweede leerjaar wordt in twee groepen verdeeld:

·         Groep A krijgt les op maandag en vrijdag

·         Groep B krijgt les op dinsdag en donderdag

Zij starten zoals gewoonlijk om 8.35u. en eindigen om 16.00u. (op vrijdag om 15.00u).

Let op! De leerlingen van het 1e leerjaar gaan via de Violierenlaan naar binnen (kleuterafdeling).

 

De leerlingen van het 2de leerjaar komen zoals gewoonlijk binnen via de Schermplantenstraat.

Jullie zullen een mail krijgen van de leerkracht of via de blog op de hoogte gehouden worden wie in welke groep zit en van wie ze les zullen krijgen.

We voorzien ook nog noodopvang, nog steeds volgens de afgesproken richtlijnen (zie vorige brief).

Deze leerlingen moeten via het openbaar speelplein naar binnen. Poort gaat open om 8.20u., er is onthaal voorzien tot 8.40u.

 

Wij kunnen 3 contactbubbels met elk 10 kleuters opvangen (de bubbels blijven behouden, eenmaal er 10 kleuters in die groep zitten, mogen er geen andere kleuters bij, ook al komen er plekjes vrij).

Voor de kinderen uit de lagere afdeling zijn er 4 contactbubbels voorzien (zelfde principe als bij de kleuters, eenmaal de groep volzet is, mag deze niet meer wijzigen).

·         Een bubbel van 14 leerlingen zal in de eetzaal zitten.

·         Drie bubbels van 8 leerlingen zullen in een klaslokaal zitten.

 

De kinderen uit de lagere afdeling krijgen de gelegenheid om hun taken te maken, indien mogelijk, graag een tablet of laptop meegeven, want we hebben maar 9 laptops op school.

Ouders die beroep zullen moeten doen op de noodopvang en die dit nog niet aan mij hebben doorgegeven, gelieve mij een mailtje te sturen. Zo kan ik alles organiseren en als ik merk dat ik plaats tekort zal hebben, dan kan ik dit doorgeven aan mijn algemene directeur. Dan worden er andere oplossingen gezocht.

 

Dit is een hele boterham en ik ben er zeker van dat we aanstaande vrijdag met de try-out toch nog een aantal zaken zullen moeten aanpassen, maar het lukt ons wel.

Ik wens jullie nog allen een fijn weekend toe.

 

Lieve groet

Muriel Julet

Directie


zondag 3 mei 2020

Opstart school vanaf 15 mei

Oostende, 2 mei 2020

BETREFT OPSTART SCHOOL

Lieve ouders,

Zoals jullie reeds weten, binnenkort mogen de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar terug naar school.

Dit onder strikte voorwaarden en elke school moet de nodige voorbereidingen treffen EN de goedkeuring krijgen van de preventieadviseur.

Elke school mag kiezen hoe dit georganiseerd wordt.

In afwachting van het rapport van de preventieadviseur hebben wij beslist om de lessen zo te organiseren :

Het zesde leerjaar krijgt 4 halve dagen les (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)

Het eerste en tweede leerjaar zullen 2 volle dagen les krijgen.  Afhankelijk in welke groep ze zullen zitten want deze groep kinderen wordt verdeeld in 8 kleinere groepen (hoe graag wij ook alle leerlingen 4 volle dagen willen lesgeven, wij beschikken over onvoldoende leerkrachten om dit volgens de normen te realiseren )

De ouders van de betrokken leerlingen zullen NA het rapport van de preventieadviseur alle informatie krijgen, dit wordt ten laatste op maandag, 11 mei meegedeeld.

Voor die klassen valt de preteaching weg, maar deze leerlingen zullen wel huistaken krijgen (herhaling van de leerstof die ze tijdens de les hebben gekregen)

Voor de andere klassen wijzigt er voorlopig niets, alle lessen zullen via de blog worden meegedeeld.

Vragen ?
U kan mij bereiken via smartschool of via muriel.julet@vermeylenschool.be of via 059/ 70 95 12 (tussen 08.00 en 17.00)

Fijn weekend

Lieve groet,
Muriel Julet
Directie


Scholengroep STROOM : Brief heropstart scholen